Terug naar boven

Gegevensbescherming Persoonlijke gegevens zijn een kwestie van vertrouwen

Alle op deze website ingewonnen gegevens worden volgens de voorschriften van de Wet op de Gegevensbescherming van Duitsland (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) en de Wet op de Informatie- en telecommunicatiediensten (Informations- und Telekommunikationsdienstegesetz (IuTDG)) behandeld. Er worden geen persoonlijke gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene aan derden doorgegeven.

Onder “persoonlijke gegevens” verstaan wij informatie waarmee uw identiteit kan worden bepaald. Dus bijvoorbeeld uw naam, uw adres of uw telefoonnummer.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich hebt ingeschreven voor de Brillux nieuwsbrief gebruikt Brillux de gegevens die u tijdens de registratie hebt ingevuld om u de Brillux nieuwsbrieven toe te sturen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De enige uitzondering hierop zijn de partnerbedrijven die voor de technische afhandeling van de nieuwsbrief verantwoordelijk zijn. In die gevallen beperkt de doorgestuurde informatie zich echter tot het hoogst noodzakelijke. Ons privacybeleid voldoet aan de Wet op de Gegevensbescherming van Duitsland (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) en de Wet op telediensten (Telemediengesetz (TMG)).

Uitschrijven

Gebruikers die onze nieuwsbrief niet langer willen ontvangen, kunnen klikken op de link “Uitschrijven” die in alle nieuwsbrieven wordt vermeld.

Inwinnen van statistische gegevens

Deze website maakt gebruik van Google Analytics; een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Wanneer IP-anonimisering op deze website actief is, zal Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst inkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google de informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om verslag uit te brengen over de activiteiten op de website en om verdere diensten te leveren aan de eigenaar van de website in verband met het gebruik van de website en het internet.

Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgestuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt verhinderen dat uw browser cookies opslaat via de instellingen van uw browser. We willen er u wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet ten volle gebruik zult kunnen maken van alle functies van deze website. Bovendien kunt u de registratie van de gegevens die door het cookie worden verzameld en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van die gegevens door Google verhinderen door via deze link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) een plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren.

Meer informatie vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl of op https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). We wijzen er ook op dat Google Analytics op deze website werd uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();“ om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogeheten IP-masking) te garanderen.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich hebt ingeschreven voor de Brillux nieuwsbrief gebruikt Brillux de gegevens die u tijdens de registratie hebt ingevuld om u de Brillux nieuwsbrieven toe te sturen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De enige uitzondering hierop zijn de partnerbedrijven die voor de technische afhandeling van de nieuwsbrief verantwoordelijk zijn. In die gevallen beperkt de doorgestuurde informatie zich echter tot het hoogst noodzakelijke. Ons privacybeleid voldoet aan de Wet op de Gegevensbescherming van Duitsland (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) en de Wet op telediensten (Telemediengesetz (TMG)).

Uitschrijven

Gebruikers die onze nieuwsbrief niet langer willen ontvangen, kunnen klikken op de link “Uitschrijven” die in alle nieuwsbrieven wordt vermeld.