Terug naar boven

KlimAir Paneel 1866

Het KlimAir-systeem gaat de vorming van schimmelsporen tegen door twee functies te combineren:
uitstekend sorptievermogen en hoge alkaliteit

Het sorptievermogen betekent dat het systeem in staat is om vocht uit de omgevingslucht op te slaan in de vorm van condens en bij drogere omstandigheden opnieuw af te geven aan de omgeving. Hiermee worden extreme schommelingen van de luchtvochtigheid gedeeltelijk gecompenseerd of gebufferd. In combinatie met de hoge alkaliteit van het totaalsysteem wordt de voedingsbodem van schimmels weggenomen.
Het KlimAir Paneel heeft bovendien nog andere voordelen:

KlimAir Paneel 1866, 80 x 120 x 1 cm