Terug naar boven
Kies een kleurtint
Kleurweergave
Kleurweergave
Kleurweergave
Kleurweergave
Dekverf 871
Dekverf 871

Tip voor kleurweergave
De kleurweergave op een beeldscherm wijkt om technische redenen af van het originele kleurstaal. Voor een bindende vergelijking raden we aan om een origineel kleursjabloon te gebruiken. Via de stalenservice kunt u Brillux Scala kleurstalen online bestellen.